Mapa stránek ODS.cz Fórum ODS V. Vrecionová Stránky města Kalendář akcí E-shop
Úvodní stránka
Historie ODS ~ 1991-1999

Kontaktní informace
Místní sdružení ODS Klecany
250 67 Klecany

e-mail: info@ods.klecany.cz

Předseda MS ODS
ing. Zdeněk Malík
Na Vinici 401
250 67 Klecany

Místopředseda MS ODS
ing. Jan Pinc
Sídliště č. p. 364
250 67 Klecany
e-mail: pincj@seznam.cz

Oblastní sdružení
ODS Praha - východ
oblastní kancelář Heřmanova 43
1700 00 Praha 7
telefon, fax, záznamník: 233 381 519
e-mail: odspv@volny.cz

Oblastní manažer
Jaroslava Brožová

1991-1999

Vznik ODS

Politické a společenské změny na podzim roku 1989 znamenají mimo jiné angažování řady pozdějších představitelů ODS v Občanském fóru. S postupem času se uvnitř tohoto seskupení stále zřetelněji projevovaly rozdílné názory v pohledu na celkový charakter státu a reformní strategii. Řada politiků OF hodlala navázat na obrodný proces v roce 1968, který měl směřovat k socialismu „s lidskou tváří“. Většina regionálních zástupců OF odmítá tyto reminiscence a dává přednost reformátorům. Výsledkem tohoto střetu regionů a centra je volba Václava Klause předsedou OF. Neudržitelnost další společné existence tohoto názorově nekonzistentního tělesa vede k mimořádnému, tzv. „rozlučkovému“ sněmu OF, konanému v Praze dne 23.2.1991. Ten rozhodl o rozdělení OF na budoucí Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí.

Ve Sněmovní ulici, kde dosud sídlí Hlavní kancelář ODS, je 4.3.1991 oficiálně ustaven přípravný výbor ODS, jehož předsedou se stává Václav Klaus. Výbor intenzívně pracuje na konstituování strany, na přípravě ustavujícího kongresu, stanovách a organizační struktuře.

Ve dnech 20.-21.4.1991 proběhl v Olomouci ustavující kongres ODS. Zde jsou přijaty stanovy a programové prohlášení „Cesta k prosperitě“. Předsedou strany je zvolen Václav Klaus. V té době stojí před ODS úkol vybudovat během jednoho roku fungující politickou stranu s cílem vyhrát parlamentní volby. K ODS se tehdy hlásilo 38 poslanců ve Federálním shromáždění a 36 poslanců v České národní radě.


Kontakty s dalšími politickými stranami

ODS brzy navazuje kontakty s blízkými stranami v tuzemsku i zahraničí. V listopadu roku 1991 uzavírá koaliční dohodu s Křesťanskodemokratickou stranou a do parlamentních voleb na jaře v roce 1992 vstupují obě strany společně. V prosinci 1991 rozšiřuje ODS svoji působnost i na Slovensko, přičemž v březnu 1992 uzavírá slovenská část ODS předvolební koalici s Demokratickou stranou.

V roce 1992 se ODS stává členem Evropské demokratické unie (EDU), tedy společného pravicového uskupení stran liberálního a křesťansko-demokratického zaměření. Zde se řadí spíše k jejímu pravému křídlu. Tato organizace v současné době sdružuje 43 členských stran ze 30 zemí. Václav Klaus byl v roce 1996 zvolen místopředsedou EDU a v této funkci působí dodnes.

Inspirací politiky ODS je liberální konzervatismus britské Konzervativní strany či amerických republikánů. Další relativně silná skupina nesocialistických politických stran, které mají k ODS svými idejemi blízko, pochází z menších evropských zemí (příkladem je nizozemská VVD či švédská Moderaterna). Tyto strany kritizují evropský model „sociálního státu“, který se v řadě zemí ocitá v krizi, tj. nákladné a nepružné systémy financování sociální a zdravotnické sféry, vedoucí k hlubokým deficitům. Nechtějí ustupovat tlakům vlivných zájmových skupin, odborových či profesních organizací a korporací, které způsobují nepružnost trhu práce, drahé ochranářství a nízkou konkurenceschopnost.


Parlamentní volby 1992

Parlamentní volby, které proběhly ve dnech 5.-6.6.1992, se staly první vážnou zkouškou ODS po jejím konstituování na české politické scéně. Koalice ODS-KDS vítězí jak ve Sněmovně národů FS (33,43% hlasů), ve Sněmovně lidu FS (33,90%), tak v České národní radě (29,72%). Za ODS je do Federálního shromáždění zvoleno celkem 76 poslanců a do České národní rady 66 poslanců.

Prezident pověřuje předsedu ODS Václava Klause sestavením koaliční vlády České republiky ODS – KDS – ODA – KDU-ČSL, disponující 105 mandáty ze 200. Kabinet vládl v letech 1992-1996 a za tuto dobu uskutečnil základní reformní kroky. Z politického hlediska lze zmíněné období považovat za relativně nejstabilnější v dosavadní polistopadové historii.


Vznik České republiky

V průběhu transformačního procesu se vyskytl zásadní a nečekaný problém – vyřešení vztahů našeho národa s národem slovenským. Zatímco v programu ODS byla obsažena pragmatická a účelná spolupráce v rámci jednoho federativního státu, rozhodl se slovenský národ ve svobodných volbách pro síly prosazující ideu státní samostatnosti. Postaveni před osudové rozhodnutí zvolili jsme přátelský a mírumilovný způsob rozdělení Československa, který nepoškodil vzájemné vztahy a nenarušil hospodářský vývoj v obou nově vzniklých státech.

Dne 25.11.1992 hlasují všichni přítomní poslanci ODS ve Federálním shromáždění pro zákon, podle kterého uplynutím 31.12.1992 zaniká ČSFR a jejími nástupnickými státy se stávají Česká republika a Slovenská republika.


Komunální volby 1994

Komunální volby se uskutečnily ve dnech 18.-19.11.1994. ODS v nich dosahuje absolutně nejvyšší počet voličských hlasů (29,50%). Počet získaných hlasů i mandátů vzrůstal s velikostí sídel, přičemž ve městech v naprosté většině případů ODS vyhrává. To se odráží v následných povolebních jednáních, kdy se ODS podařilo získat posty primátorů ve většině velkých měst a řadu starostenských funkcí v dalších obcích. Úspěch voleb dotvrzuje skutečnost, že ODS postavila kandidáty pouze ve čtvrtině všech obcí, což je podstatně méně, než měli nezávislí, komunisté a lidovci.


Integrace ODS a KDS

Od počátku svého vzniku měla ODS ke KDS na české politické scéně nejblíže. Proces, započatý spoluprací obou stran v parlamentních volbách v roce 1992, pokračoval 2.6.1995 podepsáním smlouvy o integraci. Po potvrzení nejvyššími stranickými orgány vešlo sloučení mezi ODS a KDS v platnost dnem 18.3.1996. Spojení obou stran je slavnostně vyhlášeno na předvolební konferenci 31.3. a do parlamentních voleb v roce 1996 již vstupují ODS a KDS společně. ODS je tak dále obohacena o konzervativní prvky své politiky se silným akcentem na vyrovnání se s minulostí.


Parlamentní volby 1996

Volby do Poslanecké sněmovny PČR proběhly v letech 31.5.-1.6.1996. ODS vítězí se ziskem 29,62% hlasů, což znamenalo 68 křesel. Nečekaný úspěch ČSSD, které se podařilo akumulovat hlasy levicových voličů, však znamenal ztrátu parlamentní většiny pro původní vládní sestavu. Prezident pověřuje Václava Klause sestavením menšinové vlády ODS – ODA – KDU-ČSL, disponující 99 křesly ze 200. Tento kabinet vládl v letech 1996-1997. ODS v té době čelila silné vnější opozici a postupem času stále silnější opozici uvnitř koaliční sestavy.

V listopadových senátních volbách téhož roku získává ODS celkem 32 mandátů (79 postupů z 1. kola z 81), což je nejvíce ze všech politických stran. Výsledek 2. kola do značné míry poznamenala taktika lidovců, kteří v řadě míst podporovali kandidáty opozice.


Sarajevské události

Na jaře roku 1997 se objevují první vážné spory uvnitř menšinové vlády, gradující na podzim téhož roku. Skandalizace ODS kvůli jejím problémům s financováním vyvrcholila výzvou Jana Rumla a Ivana Pilipa dne 28.11. Václavu Klausovi, aby odstoupil ze své funkce v době, kdy se nachází v Sarajevu. Stala se záminkou KDU-ČSL a ODA k vystoupení z koalice, vláda následně podává demisi.

Na mimořádném kongresu v Poděbradech v prosinci téhož roku Václav Klaus dává svoji funkci k dispozici a následně obhajuje postavení předsedy ODS. Naprostá většina delegátů si v té době uvědomovala, že v tomto sporu nejde pouze o osobu předsedy, nýbrž o osud ODS a pravicové politiky jako takové. Tyto skutečnosti mají vliv na následné události kolem vytváření „prozatímní“ poloúřednické vlády. ODS, přestože vyhrála volby, není přizvána k jejímu sestavení a přechází do opozice, přičemž kabinet Tošovského získal podporu ČSSD. Následně odchází část členů ODS do nově se rodící Unie svobody. V té době se strana nachází pod místy hysterickým mediálním a politickým tlakem, který přispěl k přechodné ztrátě voličské podpory.


Parlamentní a komunální volby 1998

V mimořádných volbách do poslanecké sněmovny PČR, které se konaly ve dnech 19.-20.6.1998, dosahuje ODS s ohledem na uplynulý vývoj nečekaně dobrého výsledku a se ziskem 27,74% voličských hlasů obsazuje druhé místo za ČSSD (63 křesel).

Povolební jednání se ukazují jako mimořádně komplikovaná. Přes překvapivý výsledek voleb pokračovali především prezident Václav Havel a předseda KDU-ČSL Josef Lux ve snaze vytlačit ODS do izolace s komunisty. Unie svobody tehdy zablokovala rýsující se vytvoření koalice ČSSD – KDU-ČSL – US. Podmínky pro sestavení původní koaliční vlády ze strany menších partnerů byly pro ODS neakceptovatelné, neboť by zásadním způsobem deformovaly reálný volební výsledek.

Neprůchodnost sestavení stabilní většinové vlády a hrozba dlouhotrvající politické krize vyústily v podpis „Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí v ČR“ mezi ODS a ČSSD. Václav Klaus byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny PČR. Obě strany mají sice naprosto odlišné politické programy, nicméně nazírání na pojetí a fungování parlamentní demokracie je u podstatné části ČSSD obdobné. Tento fakt sehrál při jednáních významnou roli. Byl tak umenšen prostor pro zákulisní hry těch politiků, hodlajících měnit výsledky regulérní politické soutěže dle svých představ.

V senátních volbách v jedné třetině obvodů v listopadu roku 1998 získává ODS ve 2. kole 9 křesel (22 postupů z 1. kola ze 27). Libuše Benešová je následně zvolena předsedkyní Senátu.

V souběžných komunálních volbách dostává ODS 24,27% všech odevzdaných hlasů, což je nejvíce ze všech politických stran. ODS přitom postavila svoje kandidáty pouze v jedné pětině zastupitelstev.


Toleranční patent

ODS ve snaze překonat „zablokovanou“ politickou situaci v konfrontační atmosféře podzimu roku 1999 vyvolala sérii jednání o vytvoření vlády široké koalice, na které by se podílely všechny demokratické strany. Strany čtyřkoalice toto řešení neakceptovaly.

Výsledkem následných politických jednání je „toleranční patent“, který znamená souhrn podmínek tolerance socialistické vlády a snahu o zadržování ČSSD při plánovaném pootočení polistopadového vývoje doleva. Dne 26.1.2000 podepisují ODS a ČSSD pět dohod, doplňujících Smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v ČR. Jedná se o Dohodu o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu, Dohodu o základních parametrech změny volebního systému, Dohodu o přípravě České republiky na vstup do EU, Dohodu o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády a Dohodu o komunikaci parlamentních klubů.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat