Mapa stránek ODS.cz Fórum ODS V. Vrecionová Stránky města Kalendář akcí E-shop
Úvodní stránka
Historie ODS Klecany ~ Volební program ODS 2006

Kontaktní informace
Místní sdružení ODS Klecany
250 67 Klecany

e-mail: info@ods.klecany.cz

Předseda MS ODS
ing. Zdeněk Malík
Na Vinici 401
250 67 Klecany

Místopředseda MS ODS
ing. Jan Pinc
Sídliště č. p. 364
250 67 Klecany
e-mail: pincj@seznam.cz

Oblastní sdružení
ODS Praha - východ
oblastní kancelář Heřmanova 43
1700 00 Praha 7
telefon, fax, záznamník: 233 381 519
e-mail: odspv@volny.cz

Oblastní manažer
Jaroslava Brožová

Volební program ODS 2006

VOLBY 2006 - VOLEBNÍ PROGRAM

Č. 1 - OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY.


Komunální volby 2006

Vážení spoluobčané!
Před letošními komunálními volbami považujeme za svou povinnost seznámit Vás s volebním programem Občanské demokratické strany.

Již počtvrté Vás současně žádáme o souhlasnou podporu v nadcházejících volbách. Dosažené výsledky v právě končícím volebním období jsou důkazem toho, že Vaše volba před čtyřmi roky byla uvážená a správná. Známe potřeby města, ve kterém všichni žijeme a umíme je řešit.

V tomto volebním období jsme převážně pracovali na obnově Dolních kasáren. Naše práce se ukázala jako vysoce efektivní a v současné době můžeme prostředky, plynoucí z využití těchto prostorů použít pro potřeby nás všech.

Bylo by velkou škodou pro naše město kdyby vše, co bylo v posledním desetiletí vykonáno, bylo zmařeno neuváženou a špatnou volbou.

Cílem snažení ODS bylo a i v budoucnu vždy bude zajistit lepší a spokojenější život všech občanů našeho města. Přitom nepochybně sehrajete významnou úlohu i Vy, budete-li chtít a mít možnost přispět k realizaci cílů, které si ODS vytýčila pro následující volební období.

Pracovní a sociální program:

- zajistíme zaměstnání pro 34 lidí v dělnických profesích pro práce u Městského úřadu
- vybudujeme 9 nových bytových jednotek 1+kk s vybavením I. kategorie pro Dům
s pečovatelskou službou a byt pro zdravotní obsluhu
- zefektivníme administrativní činnost městského úřadu
- na nových webových stránkách zajistíme lepší informovanost a zlepšení komunikace mezi občany a úřadem


Zdravotnictví

- provedeme nástavbu zdravotního střediska s ordinací specialisty, rehabilitačním střediskem
a bytem pro lékaře
- zajistíme výstavbu výtahu do všech podlaží zdravotního střediska vč. zajištění parkovacích prostorů


Zlepšení životního prostředí:

Klecany - parková úprava části nám. Třebízského ve spolupráci s župou Podbělohorskou
- zbytek náměstí bude upraven zámkovou dlažbou proti zneužívání plochy k „závodním účelům“
Klecánky - výstavba protipovodňové hráze proti pětileté vodě
- projekt, ev. stavba pro zajištění proti 10ti leté vodě
Drasty - vybudování vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod
Zlepšení vzhledu města:
Klecany
- nový živičný povrch ulice U Lékárny včetně chodníků - generální oprava ulice Konečná
- vydláždění chodníků a zatravnění pásů kolem komunikací
- pravidelná údržba poškozených povrchů ulic
Klecánky - dokončení nové komunikace v Povltavské ulici v obou směrech
- oprava koryta Klecanského potoka
- oprava komunikace Klecánky - Klecany
Drasty - dokončení úpravy chodníků
- oprava kumunikace


Občanská vybavenost:

- Město se bude významnou měrou podílet na stavbě nového vodojemu 1000 m3
- rozšíříme dětská hřiště na Sídlišti a ve školce
- vybavíme dětské hřiště Na Hradišti
- zajistíme kropení hlavních komunikací v letních měsících
- provedeme údržbu lesů v majetku města
- zajistíme rozšíření autobusového spojení v pozdních večerních a nočních hodinách min. o dva spoje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

- zkvalitňováním výzbroje a výstroje jednotky (příspěvek min. 100.000.-Kč ročně) zajistíme větší požární bezpečnost města

Podpora školství:

- zajistíme provedení rekonstrukce a vybavení tříd fyziky a chemie v pavilonu „D“
- provedeme rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonech „D“ a „E“
- upravíme areál školy, chodníky vybavíme zámkovou dlažbou
- materielní účastí se budeme podílet na aktivitách Základní umělecké školy

Podpora sportovní činnosti:

- zprovozníme fotbalového hřiště u kasáren s úpravou plochy pro další druhy sportu
- vybavíme toto hřiště kabinami
- vybudujeme dva tenisové kurty s antukovým povrchem
- zajistíme převod Sportklubu do majetku Sokola
- věnujeme podporu sportovním oddílům

Využití areálu kasáren:

- zajistíme jednoduchý projekt k dlouhodobému využití Dolních kasáren pro občany města
- projekt bude předložen k všeobecné diskuzi
- Město Klecany bude garantem vybudování multifunkčního centra v Horních Kasárnách
- ve spolupráci s ČVUT Praha a ÚJV Řež budou vybudovány koleje a zázemí pro studenty a doktoranty

Kultura:

- v Horních Kasárnách vybudujeme sál pro kulturní akce
- budeme podporovat tradiční kulturní a společenské akce - Klecanskou veteran rallye, cyklistický závod do vrchu, jarmarky a skupinu Lakomých Barek


Tento náročný program je splnitelný, ale může být realizován pouze za Vaší plné podpory.

Dejte nám svůj hlas, my Vás nezklameme! Volte p r a v o u rukou, volte kandidáty Občanské demokratické strany!

Kandidáti komunálních voleb za Občanskou demokratickou stranu Klecany, říjen 2006:

Ing. Zděnek Malík
Zdenek Šebek
Ing. Jiří Bendl
Ing. Petr Šafus PH.D.
Ing. Jan Pinc
Mgr. Pavel Kotrba
Irena Nováková
Martin Hora
Karel Beran
Mgr. Ludmila Szollosová
Dana Kalfařová
Slávinka Kalvachová
Daniel Dvořák
Jan Suchomel
Marie Satranová.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat